Vad vi inte fått veta om palestinierna

– Den palestinska förvaltningens nazistsympatier


Palestinianswa

Ingen ledare i den fria världen vill bli anklagad för att hysa nazistsympatier. Men i den muslimska världen betraktas detta ofta som lovvärt. Den ryska förfalskningen Sions Vises Protokoll, Hitlers Mein Kampf och andra rasistiska, hätskt antijudiska skrifter är år efter år bästsäljare i hela den muslimska Mellanöstern och försäljningssuccéer vid bokmässor. Detta gäller även bland de palestinska araberna.

– Red.

Under en följd av år har Palestinian Media Watch (PMW), en observatörsgrupp som lusläser och kartlägger palestinska media, dokumenterat otaliga uttryck för nazistsympatier hos ledare för den palestinska förvaltningen (PA) och Fatah. Beundran för Hitler är en beståndsdel i palestiniernas historieförfalskning och förnekande av Förintelsen.

Vissa sympatiyttringar är uppenbara och grova, andra av mer förädlad art. Här följer några exempel:

”Hitler var inte moraliskt depraverad, bara oförskräckt.”

Tawfik Tirawi, Fatah-funktionär av hög rang och medlem av dess centralkommitté, hävdade i en TV-intervju att Hitler inte var moraliskt depraverad, utan snarare ”oförskräckt”. Tirawis synsätt väckte förargelse t.o.m. hos hans palestinske intervjuare, som valde att snabbt byta samtalsämne:

Tirawi: ”Låt oss se det här logiskt. Hitler var inte moraliskt depraverad, bara oförskräckt.”
Ma’an:s programvärd: ”Vad är det för sätt att uttrycka sig? Nu säger jag: Låt oss ta en kopp te och en paus. Det vore synd att hamna i fängelse för den här intervjun. Vi dricker te och tar en paus. Och lämnar Hitler bakom oss.”

(Ma’an [fristående palestinsk nyhetsbyrå], 19 januari 2016)

PA-skolor uppkallade efter nazistkollaboratörer

Förutom de 31 PA-skolor som PMW dokumenterat som uppkallade efter terrorister, bl.a. mördare som Dalal Mugrabi, har PA också namngivit tre skolor efter nazistkollaboratörer. Den ena efter nazisternas samarbetsman, krigsförbrytaren Amin Al-Husseini, och de båda andra efter nazistsympatisören Hassan Salameh.

Uppenbarligen uppkallas skolor efter individer som PA:s undervisningsministerium ser som förebilder för eleverna.

Amin Al-Husseini var Jerusalems stormufti under den brittiska mandattiden. Under Andra världskriget flyttade han till Berlin, där han samarbetade med nazisterna och var Hitlers kompanjon. Al-Husseini var ansvarig för en muslimsk SS-division som mördade tusentals serber och kroater och stod av denna anledning på Jugoslaviens lista över efterlysta nazistiska krigsförbrytare.

När nazisterna erbjöd sig att frige 5.000 judiska barn, motsatte sig Al-Husseini frigivningen. Slutresultatet blev att barnen skickades till gaskamrarna.

Hassan Salameh var ledare för arabiska ligor i Lod-Jaffa-området på 1930- och 1940-talen och lojal anhängare till Amin Al-Husseini. År 1941 rekryterades han som nazistagent och skickades 1944 på ett uppdrag till det brittiska mandatområdet Palestina med uppgift att starta ett arabiskt uppror mot engelsmännen och att förgifta Tel Avivs vattenkällor. Den hemliga planen uppdagades och omintetgjordes av britterna. 1947 utnämndes Salameh av Al-Husseini till ställföreträdande befälhavare för ”Heliga jihad”-armén som bekämpade Israel under Självständighetskriget 1948.

Minst två skolor har, i linje med PA:s budskap, offentliggjort bilder av Hitler med texten: ”Hitler sa: ’Jag kunde ha förintat alla judar i världen men lämnade kvar några få, så att ni skulle förstå varför jag förintade dem.’” En av dessa bilder finns än idag på Facebook.

Hitlerfacebook1

Facebook-sida från Iktiba högre flickskola, 22 maj 2012

 

Hitlerfacebook2

Facebook-sida från Anabta högre flickskola, 26 januari 2012

PA:s positiva inställning till Amin Al-Husseini inskränker sig inte bara till PA:s utbildningsministerium. Även på dess nationella säkerhetsstyrkors Faceboook-sida upphöjs han.

aminal-husseini

T.v.: Mufti Amin Al-Husseini

Text t.v.: ”Män från Jerusalem”
Text t.h.: ”Muhammad Amin Al-Husseini: ’En rättighet som krävs kommer inte att gå förlorad.’ Om det någonsin har existerat en fysisk tillämpning av detta talesätt, så är det Amin Al-Husseini. Denne man personifierade den palestinska saken intill sitt sista andetag.” (3 juni 2016)

”Balfour önskade bli kvitt judarna; därför skickade han dem till Palestina istället för att döda dem.”

Den libanesiska grenen av Abbas Fatah-rörelse framhöll i en artikel att palestinierna var Hitlers verkliga offer och att den f.d. brittiske utrikesministern Arthur Balfour själv var antisemit:

”Skillnaden mellan Hitler och Balfour var att Balfour hade kolonier, bland dem Palestina, och att han skickade judarna dit för att bli av med dem. Hitler hade inga kolonier, och därför gjorde han sig kvitt dem genom utrotning. Såväl Balfours som Hitlers verkliga offer var palestinierna och araberna, och vi betalar fortfarande priset 100 år senare.”

[Hemsidan för Falestinona, PA-ordförande Mahmoud Abbas
Fatah-partis informations- och kulturmyndighet i Libanon, 23 november 2016]

Beundran för Hitler arvegods till nästa generation

Till sist skall nämnas att den positiva synen på Hitler förs vidare till den palestinska ungdomen. Zayzafuna, en palestinsk tidning för barn, finansierad av PA, publicerade ett bidrag från en palestinsk flicka i årskurs 10, där hon framställde Hitler inte bara som en positiv person, utan dessutom som beundransvärd för att han dödade judar såspalnaziom en tjänst åt hela mänskligheten.

Flickans bidrag beskriver en dröm, i vilken hon mötte fyra hjältemodiga historiska personer och samtalade med var och en av dem. Tre var ryktbara muslimer, bl.a. en nobelpristagare och en matematikexpert, och den fjärde var Hitler.

Följande är hämtat ur uppsatsen där alla fyra framställs som positiva förebilder:

”En varm dag var jag mycket trött efter en jobbig dag… och plötsligt såg jag fyra vita dörrar framför mig. Jag öppnade dem utan avseende på ordningsföljd…

Jag gick till nästa dörr. Där väntade Hitler på mig. Jag sa: ’Är du den som dödade judarna?’

Han [Hitler] sa: ’Ja, jag dödade dem så att ni alla skulle veta att de är ett folk som sprider förstörelse i hela världen. Och jag ber er att vara uthålliga och tålmodiga i det lidande som de utsätter Palestina för.’

Jag sa [till Hitler]: ’Tack för rådet.’”

(Zayzafuna, februari 2011)

I all sin vämjelighet är en palestinsk tonårings beundran av Hitler för att han mördat judar, jämte andra muslimska förebilder, inte oväntad. PMW dokumenterar hur palestinska barn fostras med undervisning om att mord på judar och israeler är hjältemodiga handlingar.

PA har uppkallat gator, skolor, idrottsevenemang, m.m. efter palestinska terrorister som dödat hundratals civila israeler. I kulturella, pedagogiska och sociala sammanhang utsätts vartenda palestinskt barn för upprepat förhärligande av terrorister som dödat judar. Det är inte förvånande att ett palestinskt barn som har lärt sig se dem som mördat judar som hjältar drar slutsatsen att Hitler, den som mördat flest judar under historiens gång, likaledes är beundransvärd.

(PMW Bulletins, 12 april 2018)
Föregående En kristen lärare i Tyskland vägrar hålla tyst
Nästa ”Israel har gått framåt – och araberna har hamnat på efterkälken”