Föregående Mi Shama? (Jes. 66:8-10)
Nästa Hineh Mah tov - Det är så gott (Ps. 133:1)