Föregående Den som förbarmar sig över de fattiga ärar Gud
This is the most recent story.