Föregående Av Harachamim (Ps. 51:20)
Nästa Yisrael, Yisrael (Ps. 115:9-11)