Föregående Shiru Lashem (Ps. 98:1, 4-7) - Sjung till Herren
Nästa Halelukah ki Tov - Halleluja, det är så gott (Ps. 147:1-5)