Föregående Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte!
Nästa Miraklet Israel