Föregående Yisrael, Yisrael (Ps. 115:9-11)
Nästa Shiru Lashem (Ps. 98:1, 4-7) - Sjung till Herren